Od Sahaba do Akšama : pjesma. Kolika je u Priedoru čaršija : pjesma / pjeva Bora Janić uz pratnju harmonike.
Od Sahaba do Akšama : pjesma. Kolika je u Priedoru čaršija : pjesma / pjeva Bora Janić uz pratnju harmonike.