Cincila / V. [Vera] Misita. Oj zbogom bebice / ork. Vimer-Muhvić. O Venicija keljena reducione : lepi tango.
Cincila / V. [Vera] Misita. Oj zbogom bebice / ork. Vimer-Muhvić. O Venicija keljena reducione : lepi tango.