Pusti konfuzjuni / Teardovic[?]. Iz slovenskih planin : tambour.