Pusti konfuzjuni / Teardovic[?]. Iz slovenskih planin : tambour.
Pusti konfuzjuni   / Teardovic[?]. Iz slovenskih planin : tambour.