Naneta. Tanja (Mama non l'amo piu) : šansona / Vlaho Paljetak uz pratnju malog orkestra.
Naneta. Tanja (Mama non l'amo piu) : šansona / Vlaho Paljetak uz pratnju malog orkestra.