Turska pjesma. Bosansko kolo / svira glazba c. i k. pješačke pukovnije Markgraf v. Baden broj 23 u Sarajevu.
Turska pjesma. Bosansko kolo / svira glazba c. i k. pješačke pukovnije Markgraf v. Baden broj 23 u Sarajevu.