Kad bi ove ruže male. Ja sam momak siromah. Dokle ćemo ja i ti? / [izvodi] tamb. [tamburaška] kapela J. Maksimović, Sombor.
Kad bi ove ruže male. Ja sam momak siromah. Dokle ćemo ja i ti? / [izvodi] tamb. [tamburaška] kapela J. Maksimović, Sombor.