Ja ljubim vašu ruku madame ; Redukcija : parodija Haleluje / pjeva Vlaho Paljetak uz pratnju jazz band Schild-Vlahović.
Ja ljubim vašu ruku madame ; Redukcija : parodija Haleluje / pjeva Vlaho Paljetak uz pratnju jazz band Schild-Vlahović.