Grofica Marica : Pesma Mariza / Emerih Kalman. Još jednom napravi ozlet [i. e. izlet] sa mnom / Hans Maj ; Paula Jesić (članica beogradske operete) ; prati na klaviru kapelnik Raha Rajhenić.
Grofica Marica   : Pesma Mariza  / Emerih Kalman. Još jednom napravi ozlet [i. e. izlet] sa mnom / Hans Maj ; Paula Jesić (članica beogradske operete) ; prati na klaviru kapelnik Raha Rajhenić.