Develiče. Moj dilbere / pjeva Vera Krišćinska ; muzička grupa O. U. R. I. Beograd.
Develiče. Moj dilbere / pjeva Vera Krišćinska ; muzička grupa O. U. R. I. Beograd.