Gačice djevice orleanske : (kuplet). Aci je sve smešno : (kuplet) / A. Binički, tenor zagreb. operete.
Gačice djevice orleanske   : (kuplet). Aci je sve smešno : (kuplet)  / A. Binički, tenor zagreb. operete.