Zaštita čeličnih konstrukcija primjenom zaštitnih sredstava premaza = Corrosion protection of steel structures by protective paint systems / Rosanda Ivetić Salopek.
Sažetak

Zaštita čeličnih elemenata bitan je proces u proizvodnji čeličnih konstrukcija. U svrhu zaštite od pojave korozije i vanjskog utjecaja okoline, sve čelične konstrukcije potrebno je zaštititi na adekvatan način. Kvaliteta antikorozivne zaštite jedan je od osnovnih uvjeta za osiguranje dugotrajnosti konstrukcije te se dobro izvedenom zaštitom produljuje njezin uporabni vijek. Tehnologija nanošenja zaštite primjenom premaza zahtjevan je proces koji traži dobro poznavanje svih koraka u zaštiti konstrukcije, od odabira sustava premaza, pripreme površine do sušenja. U radu je opisana antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija primjenom zaštitnih premaza, kako odabrati odgovarajući sustav premaza, šta utječe na njegov odabir, kako pripremiti površinu koja se zaštićuje te koji sustavi premaza se koriste ovisno o kategoriji atmosferske korozivnosti.; Protection of steel elements is vital in steel construction manufacturing. In order to prevent corrosion and adverse influence from the surroundings, all steel structures need to be adequately protected. One of the key elements in securing the structure durability is the quality of protection coating, which - if applied properly, prolongates structure’s expected usage. Coating technology is a process, which requires knowledge of all necessary steps of structure protection process, from surface prepping to choosing the coating system and lastly, drying. This paper describes anticorrosive protection coating systems for steel structures by focusing on key elements for selecting the adequate coating system, as well as the covering surface preparation process, depending on atmospheric corrosivity class.