Automatsko testiranje web-aplikacija uz podršku web-drivera Geb / Mario Petković, Sanja Čandrlić, Martina Ašenbrener Katić.
Sažetak

Svakodnevnim korištenjem raznih softvera ljudi se susreću s pogreškama nastalim u procesu njihova razvoja. One mogu biti trivijalne, ali mogu biti i kritične za korištenje određenih funkcionalnosti softvera. Pogreške prilikom razvoja su neizbježne, zato se u testiranje softvera ulažu velike količine novca i vremena. No, unatoč velikom trudu i ulaganju, nemoguće je pronaći apsolutno sve pogreške prije izlaska softvera u produkciju. Pri tome nam može pomoći automatsko testiranje. U radu je prikazan proces automatskog testiranja web-aplikacija primjenom alata za automatsko testiranje: web-drivera Geb, programskog jezika Groovy i testnog frameworka Spock. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da kombinacija navedenih alata predstavlja odgovarajuće i kompletno rješenje za provedbu automatskog testiranja web-aplikacija.; Every day people encounter mistakes and bugs in software while they use it. Some of these bugs can be trivial, but some may be critical for some software functions. Since mistakes are inevitable, software testing requires a large amount of money, time and work. But despite efforts and investment, it is impossible to find all mistakes before software enters the market and production. Automatic testing can be very useful during that process. This paper presents methodology of automatic testing and its specific steps during testing of web applications, which is based on several chosen tools: Groovy programming language, Geb web driver and Spock test framework. The results have shown that this specific combination of tools presents an adequate and complete solution for automatic testing of web applications.