New Age vizija duhovnog razvoja čovjeka i svijeta u djelu Celestinsko proročanstvo Jamesa Redfielda = New Age vision of spiritual development of man and world in James Redfield’s book “The Celestine Prophecy” / Ivan Macut.
Sažetak

Članak je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu članka govori se o knjizi Celestinsko proročanstvo u kojoj James Redfield kroz devet uvida predlaže svoju viziju duhovnog razvoja čovjeka i svijeta. U drugom dijelu članka pokušali smo sistematizirati njegov prijedlog u nekoliko glavnih elemenata te smo na koncu rada ponudili jedan kritički (pozitivni i negativni) osvrt ukazujući na problematične tvrdnje i postavke te ograničeno znanje o kršćanstvu koje iz Redfieldova pisanja izlazi na površinu.; The article is divided into two parts. The fi rst part of the article deals with the book “The Celestine Prophecy”, in which James Redfi eld suggests his vision of spiritual development of man and the world through nine insights. In the second part of the article, we have tried to systematize his proposal into several key elements; at the end of the paper we have offered a critical (positive and negative) review, pointing to the problematic claims and tenets as well as the limited knowledge of Christianity emerging from Redfi eld’s writing.