Živa komunikacija u vjeronaučnoj nastavi = Live communication in religious education teaching / Marina Fuštar, Jadranka Garmaz.
Sažetak

U radu se kroz tri poglavlja raspravlja o komunikaciji u vjeronaučnoj nastavi. U prvom se poglavlju podastiru teološki temelji komunikacije: čovjek kao biće u relaciji i dijaloški pojam Objave. U drugom se dijelu predstavlja i obrađuje pojam i vrste komunikacije, a u trećem se skiciraju dva važnija načela komunikacije školskog vjeronauka: vjerodostojnost vjeroučitelja i načelo vjernosti Bogu i čovjeku.; In this paper, in three chapters, we discuss the communication in religious education teaching. In the fi rst chapter the theological foundations of communication are presented: man as a being in relation and the dialogical concept of Revelation. In the second part the idea and types of communication are presented and discussed; in the third part we talk about two major principles of communication in school religious education: the credibility of the catechist and the principle of fi delity to God and man.