VII Goranovo proljeće / Design: [Ratko] Petrić.
VII Goranovo proljeće / Design: [Ratko] Petrić.