Pjesmarica : za pučke škole u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
Pjesmarica   : za pučke škole u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.