Zastupljenost i obilježja društveno neprihvatljivoga govora o političkim strankama na internetskim portalima na primjeru prosvjeda u Vukovaru 2018. godine / Vlasta Kučiš, Nika Đuho, Ivan Balabanić.
Sažetak

Korištenje društveno neprihvatljivoga govora u medijima postaje sve važnije pitanje i sve češći predmet analiza. On se može manifestirati u različitim oblicima što uvelike otežava njegovu identifikaciju i precizno definiranje te naposljetku otežava borbu protiv njegove upotrebe. U radu se prisutnost društveno neprihvatljivoga govora analizirala na najčitanijim domaćim internetskim portalima (Jutarnji.hr, Večernji.hr, Narod.hr, Dnevno.hr, Index.hr, Net.hr, Tportal.hr te Direktno.hr) te komentarima građana koji se odnose na prosvjed u Vukovaru, koji se održao u listopadu 2018. godine. Cilj analize medijskog sadržaja bio je utvrditi postojanje društveno neprihvatljivoga govora na primjeru političkih stranaka te utvrditi glavne načine izražavanja društveno neprihvatljivoga govora na odabranim internetskim portalima. Analizom je obuhvaćeno ukupno 906 komentara građana. Iako još uvijek ne postoji jednoznačna definicija društveno neprihvatljivoga govora, moguće je primijetiti da se on u svojim brojnim oblicima uglavnom pojavljuje kada je riječ o osjetljivim društvenim i političkim temama koje izazivaju snažne emocije te oko kojih još uvijek nije uspostavljen društveni i vrijednosni konsenzus.; Using socially unacceptable speech in the media, often referred to as hate speech, becomes an increasingly important issue and subject of analysis. It can be manifested in various forms, for example by using irony, metaphor, sarcasm or different euphemisms, which makes harder its identification and precise definition. The paper analyses the presence of socially unacceptable speech on the most popular Croatian internet portals (Jutarnji.hr, Večernji.hr, Narod.hr, Dnevno.hr, Index.hr, Net.hr, Tportal.hr and Direktno.hr) in journalists’ and citizens’ posts which refer to the protest in Vukovar in October 2018. The aim of the media analysis was to determine the existence of socially unacceptable speech on the example of political parties and to identify the main ways of expressing socially unacceptable speech on selected Internet portals. The analysis included a total of 906 posts. While there is still no unambiguous definition of socially unacceptable speech, it is possible to note that in its many forms it is mainly emerging when it comes to sensitive social and political themes that provoke strong emotions and around which social and value consensus has not yet been established.