Age-independence for media pedagogy / Rebekka Haubold.
Sažetak

Age is a static socio-demographic dimension, but is it still a useful category for media pedagogy and media competencies? This article is a theoretical examination of the fixation on age in German media pedagogy research and practice. The thesis of this article, therefore, is that this dominant focus on age should be shifted to neglected contexts and ways to discover them. The key point is to distinguish cases in which it makes sense to focus on age groups in media pedagogical research and practice from those in which it is discriminatory and less important than other factors. Therefore, it analyses historical developments that justified concentration on the subject in German media pedagogy and, thus, the overemphasis on age concepts.; Dob je statična sociodemografska dimenzija, no pitanje je je li to još uvijek korisna kategorija za medijsku pedagogiju i medijske kompetencije. Ovaj članak teorijski propituje usredotočenost na dob u istraživanju i praksi njemačke medijske pedagogije. Teza ovog članka jest da se dominantni fokus na dob treba preusmjeriti na zanemarene kontekste i načine kako ih otkriti. Ključna je stvar razlikovati slučajeve u kojima ima smisla usredotočiti se na dobne skupine u medijskim pedagoškim istraživanjima i praksama od onih u kojima je to diskriminatorno i manje važno od ostalih čimbenika. Stoga se analizira povijesni razvoj koji je opravdao koncentraciju na tu temu u njemačkoj medijskoj pedagogiji i prekomjerni naglasak na pojmovima koji se vezuju uz dob.