Afirmacija psihološke uloge medija u procesima suvremene zapadne indoktrinacije / Danijela Godinić.
Sažetak

Temi psihološke uloge medija u procesima indoktrinacije političkih i korporativnih ideologija u zapadnim društvima pristupljeno je iz više perspektiva. Rad pruža pregled kritičke teorije medija, koja razmatra kako postmoderna propaganda pogoduje nastajanju fenomena ‘javnosti’ i institucije ‘PR-a’. Utvrđeno je da imperativ konzumerizma, koji inzistira na negaciji individualiteta, reproducira tipove osobnosti. Stoga je pojedinac modernog doba depersonalizirana individua koja je za konstrukciju svoje zbilje ovisna o medijima, političarima i oglašivačima te relativno novijim akterima – influencerima. Razmatra se kako kolektivni entiteti, sačinjeni od heterogenih pluralističkih institucija, mogu postati jezgra socijalnog ‘pathosa’. Rad nastoji dekonstruirati neke aspekte odnosa privrede, politike i medija te načina na koji se propagandnom retorikom utječe na psihu pojedinca i zajednica.; Multiple perspectives are applied in approaching the subject of psychological role the media plays in the processes of indoctrination of political and corporate ideologies in western socie ties. This paper provides a review of critical theory on the media, examining the way in which postmodern propaganda contributes to the formation of ‘the public’ and the institution of public relations. It is found that consumerist imperative, insisting on the negation of individuality, reproduces certain types of personalities, thus a modern day individual appears to be deper sonalised and highly depended upon media, politicians, advertisers and relatively recent agents – influencers – for the construction of their reality. The paper examines how collective enti ties, made up from heterogeneous pluralist institutions, can become the core of social ‘pathos’. Paper attempts to deconstruct some aspects of the existing relationships between the economy, politics and media, and investigate the way in which propagandistic rhetoric can influence the psyche of individuals and communities.