A critical analysis of the representation of Japanese culture in Japanese language textbooks / Katarina Šukelj.
Sažetak

Obtaining both linguistic and cultural competence in order to develop communicative proficiency is considered important in modern foreign language education, and various textbooks are used for that purpose in the field of Japanese language education in Croatia. Therefore, it is also important to examine the cultural content that these textbooks present to learners. To accomplish this goal, three intermediate-level Japanese language textbooks were critically analysed, with a focus on the portrayal of “Japanese culture”. The framework for the analysis was created by combining the findings of several previous studies, and was used to examine categories of topics presented under the designation of “culture”, or more specifically, “Japanese culture”, the prevailing types of culture presented, and to whom the culture is presented as belonging. The issue of whether or not certain ideologies relating to Japanese culture are reflected in the content of the textbooks was also investigated.; Udžbenici stranih jezika smatraju se autoritativnim, a informacije koje sadrže objektivnim i neophodnim. Za učenike udžbenici stranoga jezika mogu biti jedini dodir s ciljanom kulturom i društvom. Moderno podučavanje stranih jezika smatra kako je za razvoj komunikativne kompetencije važno stjecanje kako jezične, tako i kulturne sposobnosti. Pošto se u kontekstu podučavanja japanskoga jezika u Hrvatskoj udžbenici naširoko upotrebljavaju, važno je ispitati kakav kulturni sadržaj predstavljaju učenicima. Kako bi se postigao ovaj cilj, kritički su analizirana tri udžbenika srednje razine japanskoga jezika kao stranoga jezika s naglaskom na prikaz „japanske kulture“. Rezultati pokazuju određenu mjeru priznanja postojanja drugih kultura unutar Japana, no vjera u homogenost “japanske kulture” održava se neprepoznavanjem unutarnjih varijacija. Udžbenici također odražavaju ideologije nihonjinrona i kokusaike, kao i asimilacijski pristup.