Znamo li koristiti IKT u svrhu podrške uvođenju inovativnog okružja za učenje? / Maja Vičič Krabonja, Magdalena Šverc.
Sažetak

Uvođenje tehnologije u nastavu sve je češće prisutno ne samo u poučavanju već i u učenju. U projektu „Inovativno okružje za učenje uz podršku IKT-a“ cilj je uvođenja tehnologije potpora transformaciji nastave tako da se učenicima u osnovnoj i srednjoj školi pruže mogućnosti za učenje u kojima stječu znanje i razvijaju kompetencije. Učitelji pritom trebaju poznavati alate kojima mogu procijeniti jesu li aktivnosti podržane IKT-om primjerene za postizanje postavljenih ciljeva te omogućuju li transformaciju nastave. U prilogu istražujemo tri modela koji bi učiteljima mogli u tome pomoći. Na temelju analize 68 predanih primjera dobre prakse ustanovili smo da je za učitelje u projektu „Inovativno okružje za učenje uz podršku IKT-a“ najprimjerenija ljestvica RAT, uz kontinuirano preispitivanje dodane vrijednosti koju primijenjena tehnologija donosi u proces poučavanja i učenja.; Introducing ICT to schools is increasingly present not only in teaching but also in the learning process. In the Innovative Learning Environment Supported by ICT project, the goal of introducing technology is to support the transformation of lessons in order to prepare learning opportunities in which students will acquire their knowledge and develop competencies. In doing so, teachers need knowledge and tools to assess whether ICT supported activities are appropriate for achieving the set goals and enable the transformation of lessons. In the paper, we explore three models that could help teachers making these important decisions. Based on the analysis of 68 examples of lessons plans, we propose that the R.A.T. model is the most appropriate for teachers in the 'Innovative ICT-supported learning environment' project. The benefit of the ICT implementation in teaching and learning process should be continuously monitored and evaluated.