Djelovanje Radne grupe za zelene knjižnice 2014.-2018. = Activities of The Working Group for Green Libraries 2014 - 2018 / Ivan Kraljević.
Sažetak

U članku se govori o nastanku, djelovanju i značaju Radne grupe za zelene knjižnice. Cilj je rada omogućiti uvid u kronologiju i razloge nastanka i djelovanja Radne grupe za zelene knjižnice sa svim njezinim aktivnostima u prva dva mandata postojanja. Metodologija. Analizom godišnjih izvještaja Radne grupe za zelene knjižnice autor iznosi kronološki prikaz djelovanja Radne grupe za zelene knjižnice. Rezultati. Rezultat rada jest prikaz aktivnosti Radne grupe za zelene knjižnice od osnutka do kraja 2018. godine, s posebnim naglaskom na najznačajnijim aktivnostima kao što su umrežavanja knjižnica kroz godišnje nacionalne akcije „Pokrenimo zelene knjižnice“ te suradnja Radne grupe s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu kroz organizaciju Zelenog festivala i 1. međunarodne konferencije o zelenim knjižnicama. Društveni značaj. Cilj postojanja zelenih knjižnica jest edukacija javnosti i širenje svijesti o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša. Originalnost. Prvi prikaz sveukupnog djelovanja Radne grupe za zelene knjižnice od osnutka 2014. godine do konca 2018. godine.; The paper discusses the origin, the activities and the importance of the Working Group for Green Libraries. The aim of the paper is to provide an insight into the chronology and reasons for the eastablishing and operation of the Working Group for Green Libraries with all its activities during the first two mandates. Methodology. The chronological illustration of how and why the Working Group for Green Libraries was formed and what has been acomplished during the first two mandates. The author relies mostly on the annual reports of the Working Group on Green Libraries. Results. Among the results, the importance of networking of libraries is emphasized through the annual national campaign „Let’s Start Green Libraries“, and the cooperation of the Working Group with the National and University Library in Zagreb through the organization of the Green Festival and the 1st International Conference on Green Libraries. Social significance. The goal of establishing green libraries is to educate the public and raise awareness of a sustainable society and the necessity of environmental protection.