[Ženska glava] / [Josip Račić].
[Ženska glava] / [Josip Račić].