Bolska kartolina / glazba D. Fio ; stihovi I. Cetinić.
Bolska kartolina / glazba D. Fio ; stihovi I. Cetinić.