Bolska kartolina : muška klapa / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.
Bolska kartolina : muška klapa / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.