[Bogorodica s djetetom pored gradskih zidina] / Nepoznati autor prema Albrechtu Düreru.
[Bogorodica s djetetom pored gradskih zidina] / Nepoznati autor prema Albrechtu Düreru.