Život, djelovanje i filozofija Josipa Stadlera / Kata Lamešić.
Sažetak

U članku se opisuje nacrt života, društvenog, kulturnog i političkog djelovanja te filozofije prvoga vrhbosanskoga nadbiskupa i neoskolastičkoga filozofa Josipa Stadlera (1843-1918). U prvom su dijelu važni biografski podatci iz Stadlerova života. U drugome se dijelu ističe Stadlerov značajan doprinos u društvenom, kulturnom i političkom području u Bosni i Hercegovini (BiH). Na temelju Stadlerovih filozofskih djela, u trećem se dijelu donosi nacrt Stadlerove neoskolastičke filozofije: spoznajna, ontološka, kozmologijska, teodicejska, psihologijsko-antropološka i etička tematika. Na kraju se ukratko ističe neistraženu, finalističku dimenziju Stadlerove filozofije, koja je postojala u njegovu životu i djelovanju.; In the article the author presents a draft of the first Archbishop of Vrhbosnia and the neo-scholastic philosopher J. Stadler’s life as well as his social, cultural and political activity and philosophy. The first part presents important biographical data of J. Stadler’s life. In the second part the author highlights J. Stadler’s significant social, cultural and political contribution in Bosnia and Herzegovina. Based on Stadler’s philosophical works, in the third part the author gives a draft of his neo-scholastic philosophy: cognitive, cosmological, ontological, theodicy, psychological – anthropological and ethical topics. At the end of the article, the author briefly highlights the unexplored, finalistic dimension of Stadler’s philosophy, which is also present in his life and work.