A few reflexions on God, philosophy, theology, and faith / Davor Pećnjak.
Sažetak

In trying to understand God and faith in a proper way, philosophy and theology could be very complementary. I would like to review and examine a few modern challenges and relationships between philosophy, theology and faith, seen also from important hints from history of these disciplines. I shall just take some points I consider as the most interesting. I would suggest that the most important relationship between philosophy and theology is threefold: pure philosophical works arguing for theistic conclusion; philosophical explications of existing theological matters, and there is philosophical theology – mixed philosophical and theological components densely intertwined in texts. I give some examples of problems of interest for both disciplines and what significance the solutions, in general, can have for practical faith.; U nastojanju da se razumije Bog i vjera na pravi način, filozofija i teologija se mogu izuzetno dopunjavati. Htio bih prikazati i ispitati neke suvremene odnose i izazove između filozofije, teologije i vjere koje se mogu promotriti i iz povijesti ovih disciplina. Razmotrit ću neke točke koje smatram najzanimljivijima. Sugerirat ću da je najvažnija veza između filozofije i teologije trodijelna: postoje čisto filozofska djela koja argumentiraju za teistički zaključak; postoje djela koja filozofski ekspliciraju postojeće teološke sadržaje i postoji filozofska teologija – pomiješane filozofske i teološke komponente gusto isprepletene u tekstu. Dajem primjere zanimljivih problema za obje discipline u ovakvim odnosima te razmatram koje značenje rješenja mogu imati za praktičnu vjeru.