Percepcija obiteljske komunikacije adolescenata i njihovih roditelja : rezultati preliminarnog istraživanja / Maja Ljubetić, Ina Reić Ercegovac, Anita Mandarić Vukušić.
Sažetak

Interes znanstvene javnosti ne smanjuje se kada je u pitanju istraživanje kvalitete obiteljskog funkcioniranja, unutar obiteljskih odnosa, komunikacije i ostalih čimbenika koji (ne)omogućuju cjelovit i zdrav razvoj svih članova, a posebice djece i adolescenata. Provedeno istraživanje imalo je za cilj ispitati percepciju obiteljske komunikacije i zadovoljstva obitelji od strane adolescenata i njihovih roditelja. U istraživanju je sudjelovalo 156 sudionika iz 49 obitelji sa šireg područja grada Splita, a provedeno je od listopada do prosinca 2019. godine. U istraživanju su, osim Upitnika demografskih podataka, korišteni Podskala obiteljske komunikacije i Podskala zadovoljstva obitelji iz FACES IV instrumenta. Rezultati istraživanja su potvrdili značajnu razliku u procjeni kvalitete komunikacije roditelja i adolescenata, pri čemu su je roditelji procijenili višom; nisu utvrđene razlike sudionika u procjeni zadovoljstva obitelji te je utvrđena značajna povezanost između komunikacije i zadovoljstva obitelji.; The interest of the scientific public is not diminished when it comes to the assessment of the quality of family functioning, inter-family relationships, communication and other factors that (do not) allow a complete and healthy development of all members, especially children and adolescents. The conducted research aimed to examine the perception of family communication and family satisfaction of adolescents and their parents. The research involved 156 participants from 49 families from the wider area of the city of Split, and was conducted from October to December of 2019. In addition to the Demographic Questionnaire, the survey used the Family Communication Subscale and the Family Satisfaction Subscale from the FACES IV instrument. The results of this research confirmed a significant difference in self-reported assessment of the quality of communication between parents and adolescents, with parents rating it higher; no differences were found between participants in assessing family satisfaction, and a significant correlation was found between communication and family satisfaction.