Značenje pojma mali povijesni gradovi u Hrvatskoj = Defining the concept of small historic towns in Croatia / Maja Bilušić, Mladen Obad Šćitaroci, Zlatko Karač.
Sažetak

U hrvatskoj literaturi i zakonskoj regulativi ne postoji jednoznačna definicija maloga povijesnoga grada. Cilj rada jest pridonijeti utvrđivanju značenja toga složenog pojma i uspostaviti popis malih povijesnih gradova Hrvatske. Predložena je višekriterijska analiza koja uključuje upravne, funkcijske, veličinske, konzervatorske, povijesne i strukturno­-morfološke kriterije kao početno istra­živanje teme obnove malih povijesnih gradova Hrvatske.; No unambiguous definition of the concept of small historic town exists either in Croatian literature or in legislation. This paper aims to contribute to a more precise definition of this complex concept and to establish an inventory of small historic towns in Croatia. A multi­criteria analysis, based on the administrative, functional, size­related, conservationist, historical, structural and morphological aspects is proposed as a starting point of a research into their revitalization.