[Zadarski arhipelag] / [Bartolomeo Rodolfo Linassi].
[Zadarski arhipelag]   / [Bartolomeo Rodolfo Linassi].