Boru moj : Vela Luka / zapis i obrada D. Fio. Ivanjčice pred starim majkama / obrada Dinko Fio.
Boru moj : Vela Luka / zapis i obrada D. Fio. Ivanjčice pred starim majkama / obrada Dinko Fio.