Boru moj ; Stari judi, stare žene ; O prokleta Mikulina luka / zapisao i obradio Dinko Fio.
Boru moj ; Stari judi, stare žene ; O prokleta Mikulina luka / zapisao i obradio Dinko Fio.