Ako Bog da zdravje : muška klapa ili zbor / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.
Ako Bog da zdravje : muška klapa ili zbor / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.