A review of reproduction biology and spawning/ nursery grounds of the most important Adriatic commercial fish species in the last two decades / Barbara Zorica, Vanja Čikeš Keč, Nedo Vrgoč, Igor Isajlović, Corrado Piccinetti, Milica Mandić, Bojan Marčeta, Ana Pešić.
Sažetak

Recently, despite long-term systematic research of the Adriatic Sea ecosystem, the necessity to improve the existing protection of commercially exploited species occurred since the status of many renewable marine stocks were not in good state. In order to realize that review of scientific knowledge gather within the last two decades was required. In this paper emphasis has been placed on all the scientific knowledge concerning the reproductive biology, spawning and nursery grounds of four ecologically and economically important Adriatic fish species – sardine Sardina pilchardus, anchovy Engraulis encrasicolus, European hake Merluccius merluccius, Common pandora, Pagellus erythrinus. Main aim of this review was to establish new scientific platform that in near future should result with better conservation measures that will insure long-term sustainability of exploited marine living resources.; U novije vrijeme, unatoč dugoročnom sustavnom istraživanju ekosustava Jadranskog mora, a s obzirom da status većine obnovljivih morskih stokova nije u biološki dobrom stanju biomase, pojavila se nužnost proširenja postojeće zaštite komercijalno iskorištavanih vrsta. Kako bi se to realiziralo bilo je potrebito napraviti pregled svih znanstvenih spoznaja stečenih u posljednja dva desetljeća. Tako je u ovom preglednom radu naglasak stavljen na znanstvene činjenice vezane uz reproduktivnu biologiju kao i mrijestilišta i rastilišta četiriju ekološki i ekonomski važnih jadranskih vrsta riba – srdela Sardina pilchardus, brgljun Engraulis encrasicolus, oslić Merluccius merluccius, arbun Pagellus erythrinus. Glavni cilj ovog preglednog rada je bio stvoriti novu znanstvenu platformu koja bi u bliskoj budućnosti trebala rezultirati boljim mjerama očuvanja koje bi nadalje rezultirale dugoročnim održivim iskorištavanjem živih morskih resursa u Jadranu.