Growth characteristics of the European hake, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758), inhabiting northeastern Mediterranean / Hulya Girgin, Nuri Başusta.
Growth characteristics of the European hake, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758), inhabiting northeastern Mediterranean / Hulya Girgin, Nuri Başusta.
Sažetak

In this study, the age and some growth characteristics of the European hake, Merluccius merluccius, from the northeastern Mediterranean were examined during 2015-2016 fishing season. A total of 661 European hake ranging from 9.8 to 51.6 cm in total length was captured by commercial trawler. Female/male ratio was 1/1.15. Age determination was conducted using the sagittal otoliths. Ages of examined individuals ranged from 1 to 7 years. The von Bertalanffy growth parameters fitted to the average measured total lengths-at-age for each sex separately and estimated as L∞= 93.98 cm, k= 0.114 year-1, t0= -0.597 year for females, as L∞= 77.65 cm , k= 0.153 year-1, t0= -0.343 year for males and as L∞= 84.44 cm, k= 0.135 year-1, t0= -0.469 year for combined sexes. The growth performance value (Φ) of the European hake population was computed as 2.98 for combined sexes. Mean condition factor value for population was 0.654±0.021; the highest condition factor was found as 1.01 in fish at age 7.; U ovom radu istraženi su starost i neke značajke rasta oslića, Merluccius merluccius, u sjeveroistočnom dijelu Sredozemmnog mora, tijekom ribolovne sezone 2015. -2016.Koćom je ukupno ulovljeno 661 jedinka oslića čija je ukupna duljina kolebala u rasponu od 9,8 do 51,6 cm. Omjer između ženki i mužjaka je iznosio 1:1,15. Procjena starosti je provedena pomoću očitavanja sagitalnih otolita. Starost jedinki se kretala u rasponu od 1 do 7 godina.Parametri rasta prema von Bertalanffy-jevoj jednadžbi prilagođeni su prosječno izmjerenim ukupnim duljinama po starosti za svaki spol odvojeno i procijenjeni kao L∞ = 93,98 cm, k = 0,114 godina-1, t0 = -0,597 godina za ženke, te kao L∞ = 77,65 cm , k = 0,153 godina-1, t0 = -0,343 godina za mužjake i L∞ = 84,44 cm, k = 0,135 godina-1, t0 = -0,469 godina za oba spola.Vrijednost rasta (Φ) u populaciji oslića izračunata je kao 2,98 za oba spola. Srednja vrijednost kondicijskog čimbenika populacije iznosila je 0,654 ± 0,021; najveći utvrđeni kondicijski čimbenik iznosio je 1.01 kod riba u dobi od 7 godina.