Obuka u plivanju : sa 37 slika / priredio Franjo Bučar.
Obuka u plivanju : sa 37 slika / priredio Franjo Bučar.