Cviće na ponistri / glazba Dinko Fio ; tekst Lucija Rudan.
Cviće na ponistri / glazba Dinko Fio ; tekst Lucija Rudan.