Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda za opću i anorgansku kemiju u razdoblju 2010. - 2020. / Ivana Škugor Rončević, Nives Vladislavić, Zoran Grubač, Slobodan Brinić, Marijo Buzuk.
Sažetak

Od utemeljenja Zavoda, akademske godine 1961./62., njegova znanstveno-istraživačka djelatnost bila je usmjerena na elektrokemijska istraživanja metala, pojavu pasiviteta i inhibiciju korozije. Kasnije, ponajprije primjenom elektrokemijskih metoda, proučavaju se fenomeni na granici faza metal│anodni sloj│elektrolitna otopina koji su od značaja za kemijske izvore struje i poluvodičke sustave. Tijekom posljednjih deset godina istraživanja se usmjeravaju u dva smjera: i) ispitivanje utjecaja legirajućih elemenata na dizajn otpornih materijala i biofunkcionalizacija površine biorazgradljivih i biokompatibilnih metalnih implantata; ii) modifikaciju elektroda i njihovih površina u svrhu razvoja novih elektroanalitičkih metoda za određivanje teških metala i biomolekula.; Since the establishment of the Department of General and Inorganic Chemistry in 1961, at the Faculty of Chemistry and Technology, University of Split, its scientific interest and investigations were focused toward electrochemical research. Consequently, electrochemistry became the backbone of the scientific research and development of the Department. In the last 10 years, scientific interest has been focused on the influence of alloying elements on design of corrosion resistance materials, as well as biofunctionalisation of biodegradable and biocompatible metal-based implants. In addition, development of various electroanalytical methods based on modified electrodes as sensing part of sensors, have been in focus in the recent period. The developed sensors were used for determination of heavy metals or biomolecules.