Aktualnost eseja jednog znanstvenika o fundamentalnim zakonima ljudske gluposti / Vitomir Šunjić.
Sažetak

Uz prikaz najzanimljivijih postavki svjetski poznatog eseja talijanskog znanstvenika Carla M. Cipolle "Fundamentalni zakoni ljudske gluposti", kojim se želi istaknuti svevremenost i široki značaj tog kratkog teksta, naveden je i niz primjera iz literature i aforizama na tu temu. Cipolla uvodi čitatelja u svoje razmatranje finom, ali i provokativnom ironijom. Njegov, po koncepciji jedinstven tekst zasniva se na pseudo-znanstvenoj analizi ljudskog društva koja je potkrijepljena fiktivnim eksperimentalnim rezultatima. Čitatelje iz naše znanstvene, tehničke ili poslovne sredine Cipollin tekst će sigurno iznenaditi, ali i zabaviti i potaknuti na razmišljanje. Njihova iskustva u brojnim prilikama i s određenim osobama vjerojatno će iskrsnuti u novom svijetlu te ih potaknuti da s prikladne distance promotre mnoga zbivanja koja su utjecala na njihov život i karijeru.; Along with the presentation of the most interesting aspects of the world-famous essay by C. M. Cipolla "The Basic Laws of Human Stupidity" with comments that emphasize actuality and high relevance of this text of the famous Italian scientists, selected examples from the literature and aphorisms related to this topic are also presented. Cipolla introduces the reader to his contemplation with a fine but provocative irony. His text, unique by construction, is based on pseudo-scientific analysis of human society, supported by fictive experimental results. For readers from our scientific, technical or entrepreneurial milieu, this text will surely represent a great surprise, but also entertainment and hint for reflection. Their former experience from many circumstances, and with specific persons, will probably appear in a new light, and push the readers to observe, from a proper distance, the many events that influenced their lives and carriers.