Rani funkcionalni rezultati nakon ugradnje totalne endoproteze gležnja = The early functional results after total ankle replacement / Barbara Radonić, Veljko Šantić, Ivan Rakovac, Dalen Legović, Mirjana Baričić, Branko Šestan.
Sažetak

Cilj: Totalna endoproteza (TEP) gležnja ugrađuje se kod uznapredovalog stadija osteoartritisa gležnja s ciljem održavanja bezbolnog, stabilnog i pokretljivog zgloba. Cilj je ovog istraživanja bio analizirati rane funkcionalne rezultate nakon ugradnje TEP-a gležnja. Ispitanici i metode: Ispitana je skupina od 18 pacijenata s ugrađenim TEP-om gležnja. Prosječna dob pacijenata bila je 62 godine. Kod 12 pacijenata radilo se o sekundarnom obliku osteoartritisa gležnja na osnovi prethodne ozljede, a kod 6 o primarnom osteoartritisu gležnja. Svi su pacijenti kirurški liječeni u Klinici za ortopediju Lovran u razdoblju od 2013. do 2016. godine, a ispitivanje je provedeno uz pomoć anketnog lista institucije American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), vizualne analogne ljestvice (VAS) bola i goniometra. Rezultati: Dobiveni rezultati pokazali su značajno poboljšanje u funkcionalnom stanju gležnja, kao i u njegovoj pokretljivosti. Prijeoperacijski rezultati AAOS-ova anketnog lista iznosili su 30,34, dok su poslijeoperacijski iznosili 70,01 bodova. Prosječni je opseg pokreta gležnja prije operacije bio 16,11°, a poslijeoperacijski 30,26°. Također se pokazalo da je intenzitet bola nakon ugradnje endoproteze gležnja značajno manji. Prijeoperacijski je prosječna razina VAS-a bola bila 7,83, a poslijeoperacijski 3,5. Zaključak: Rezultati ove studije potvrđuju uspješnost ugradnje TEP-a gležnja u pacijenata s uznapredovalim osteoartritisom gležnja.; Aim: Total ankle replacement (TAR) is performed in advanced stages of degenerative ankle osteoarthritis in order to maintain pain-free, stable and movable ankle joint. The main goal of this study was to analyse the early functional results following TAR. Patients and methods: We analysed a group of 18 patients with total ankle replacement. The average age was 62. 12 patients were diagnosed with secondary post-traumatic ankle osteoarthritis, while 6 had primary ankle osteoarthritis. All patients were surgically treated at the Clinic for Orthopaedics Surgery Lovran from 2013 until 2016. The research was carried out by AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) questionnaire, VAS (visual analogue scale ) of pain and a goniometer. Results: The results showed a significant improvement in the functionality of the ankle and range of motion. Preoperative results of the AAOS questionnaire were 30.34, while the postoperative were 70.01. Range of motion before surgery was 11.16° and 29.72° postoperatively. It was also shown that the intensity of pain after total ankle replacement was significantly reduced. Preoperative VAS pain was 7.83 and 3.5 postoperatively. Conclusion: The results of this study demonstrate success of the TAR in treating patients with ankle osteoarthritis.