Da zna zora ; Kradem ti se : nar. pjesma iz Bosne / Zaim Imamović uz harmoniku Ismeta Alajbegovića-Šerbe iz Sarajeva.
Da zna zora ; Kradem ti se : nar. pjesma iz Bosne / Zaim Imamović uz harmoniku Ismeta Alajbegovića-Šerbe iz Sarajeva.