Čudna jada od Mostara grada ; Cijele noći ladovina : nar. pjesma iz Bosne / Zaim Imamović uz harmoniku Ismeta Alajbegovića-Šerbe iz Sarajeva.
Čudna jada od Mostara grada ; Cijele noći ladovina : nar. pjesma iz Bosne / Zaim Imamović uz harmoniku Ismeta Alajbegovića-Šerbe iz Sarajeva.