Oj, violo : dalmatinska narodna pjesma / obradio F. [Frane] Tralić ; pjeva grupa Dalmatinaca uz mandolinski kvartet pod vodstvom P. [Petra] Tralića. Da mi je proći kontradom : dalmatinska narodna pjesma / pjeva grupa Dalmatinaca uz mandolinski kvartet ; solo Petar Tralić.
Oj, violo : dalmatinska narodna pjesma / obradio F. [Frane] Tralić ; pjeva grupa Dalmatinaca uz mandolinski kvartet pod vodstvom P. [Petra] Tralića. Da mi je proći kontradom : dalmatinska narodna pjesma / pjeva grupa Dalmatinaca uz mandolinski kvartet ; solo Petar Tralić.