Ja sam mladi Dalmatinac / Knežević Vjekoslav ; pjevaju M. [Miljenko] Sutlović i P. [Petar] Tralić uz mandolinski kvartet. Od Sušaka pa do lipe Boke / Knežević Vjekoslav ; pjevaju B. [Boris] Nikolić i P. [Petar] Tralić uz mandolinski kvartet.
Ja sam mladi Dalmatinac   / Knežević Vjekoslav ; pjevaju M. [Miljenko] Sutlović i P. [Petar] Tralić uz mandolinski kvartet. Od Sušaka pa do lipe Boke / Knežević Vjekoslav ; pjevaju B. [Boris] Nikolić i P. [Petar] Tralić uz mandolinski kvartet.