Vjetar : fox / Dragiša Dukić ; (instr. N. [Nikica] Kalogjera) ; svira plesni ansambl Nikice Kalogjere. Na mjesečini = (Luna rossa) : beguin / [A.] Vian ; (instr. N. [Nikica] Kalogjera) ; Ivo Robić, vok. sekstet i plesni ansambl Nikice Kalogjere.
Vjetar   : fox  / Dragiša Dukić ; (instr. N. [Nikica] Kalogjera) ; svira plesni ansambl Nikice Kalogjere. Na mjesečini = (Luna rossa) : beguin / [A.] Vian ; (instr. N. [Nikica] Kalogjera) ; Ivo Robić, vok. sekstet i plesni ansambl Nikice Kalogjere.