Nekada sam i ja volio plavo cvijeće ; Ciganski tabor : pjesma / instr. N. [Nikica] Kalogjera ; pjeva Ivo Robić uz ansambl "Narodne družine" Radio Zagreba.