Uh! Aha : humoristično-satirički magazin Udruge hrvatskih aforista i humorista : 6(2020) / glavni urednik Dražen Jergović.
Uh! Aha   : humoristično-satirički magazin Udruge hrvatskih aforista i humorista : 6(2020)  / glavni urednik Dražen Jergović.