Uh! Aha : humoristično-satirički magazin Udruge hrvatskih aforista i humorista : 18(2021) / glavni urednik Dražen Jergović.
Uh! Aha : humoristično-satirički magazin Udruge hrvatskih aforista i humorista : 18(2021) / glavni urednik Dražen Jergović.