Zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije [Elektronička građa] 14. međunarodna znanstvena i stručna konferencija Računovodstvo i menadžment-RiM ; glavni urednik Đurđica Jurić.
Zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije [Elektronička građa] 14. međunarodna znanstvena i stručna konferencija Računovodstvo i menadžment-RiM ; glavni urednik Đurđica Jurić.